Ready set GO

NU…är det dags att börja välja koordinater. Jag skall vara så illersnabb jag kan med att godkänna kommentarer mellan tuggorna på restaurangen.

En gissning per person, och glöm för allt i världen inte att gilla Selected Style på Facebook.

Välgång och lycka i tävlingen och smaklig spis på oss.

0 thoughts on “Ready set GO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.